پایگاه خبری - تحلیلی آزادی

موتورسیکلت زنان را حرکت نکرده پنچر کردند؟

«نیروی انتظامی موظف به صدور گواهینامه موتور برای زنان است».یک روز پس از اینکه دیوان عدالت اداری،این حکم را صادر کرد، یک مقام قضایی از تقاضای تجدیدنظر نیروی انتظامی در مورد این رای خبر داد.
اخبار جامعه