آزادی

میرزایی نیکو: مراجع رسمی باید از رسانه های خارجی پیشی بگیرند/ ادامه سکوت موجب بی اعتمادی اجتماعی می شود

واکنش مقامات مسئول در ایران اما صرفا تکذیب بود. دولت، قوه قضایی، شورای امنیت ملی و ... بر همان مدار روزهای پایانی آبان به کار خود ادامه داده و وعده می دهند که خیلی زود آمار واقعی را ارائه می کنند. این که چه زمانی اما همچنان نامعلوم است.

رقیب انتخاباتی هر دو جریان یاس عمومی است نه کشمکش های داخلی دیگری

قبول ندارم که همه کاستی هایی که امروز متوجه کاهش کارآمدی نظام است متوجه قوه مجریه است که کمتر از 20 درصد قدرت را در اختیار دارد اما در عین حال فکر می کنم که صداقت و اخلاق سیاسی حکم می کند که اصلاح طلبان مسئولیت دفاع 92 و 96 خویش از دولت روحانی را بپذیرند و به اشتباهات سرزده از دولت مورد حمایت خویش اعتراف و اذعان کنند.
اخبار سیاست