آزادی

پشت پرده دعوت روحانی هتاک به مجلس به نماز جمعه!

آنچه در این میان تا حدی عجیب می نماید، دعوت این روحانی که مرزی بین هتاکی و نقد قائل نیست،به سخنرانی در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران است؛ آن هم درست در زمانی که وی در یک سخنرانی به مجلس و نمایندگان آنان هتاکی کرده و واکنش تعداد زیادی از آنان را برانگیخته است.
دیلی صباح تحلیل کرد:

آیا ترکیه واقعا در پی کلاهک هسته ای و بمب اتمی است؟

از قبل هم مشخص بود که ماه سپتامبر ماهی "پر سروصدا" برای ترکیه باشد. علاوه بر مسائل مربوط به احزاب، سه مساله اساسی- اوضاع در ادلب، منطقه امن پیشنهادی در شمال شرقی سوریه و بحران آوارگان و پناهجویان - به طور مداوم جزء اصلی دستورکارهای سیاست داخلی و خارجی ترکیه است.
اخبار سیاست